Cám ơn Anh

       Một lần trong đời

                         Đã yêu tôi

Và cám ơn anh

    Cũng một lần trong đời

                   Đã ghét tôi

Khi được yêu

         Thì lòng tôi

                   Hoa nở

                            Nhạc trổi

Muôn vàn cung điệu

Khi bị ghét

      Thì trong tôi

         Hoa vẫn nở

             Nhạc vẫn trổi

Vì lòng tôi

         Không vướng bận

Yêu và ghét

Nhớ và quên

Gần và xa

Nhận và bỏ

Cho rồi và lấy lại

Được và thua

Mất và còn

Thờ ơ hay tận tụy

Rộng lượng hay khắc nghiệt

Trân trọng hay miệt thị

Tôi đã đi bên lề của hai chữ

                   Yêu và ghét

Tôi đã nhận dạng và không tách hai

Một cái gì đồng nhất đồng thể

Dù hai khuôn mặt

Cũng một dáng dấp

Dù hai lời nói

Cũng một ngôn ngữ

Dù hai dòng sông

Cũng một lòng biển

                            Cám ơn Anh

                            Đã một lần yêu

                            Và một lần ghét.

Joomla templates by a4joomla